Poster ng
72 / 100

AP Bio

2018

Komedya tungkol sa mga kaganapan ni Jack Griffin, isang pilosopo na nawalan ng pagkakataong matupad ang kanyang pangarap at nagtapos sa pagtuturo ng kurso sa Advanced Biology sa paaralang pinamamahalaan ng kanyang kaaway: ang punong-guro na si Durbin.

Mga Genre: Komedya