Poster ng
73 / 100

Bramble na ibon

1983

Ang kuwento ng pamilya Cleary, mga may-ari ng isang malaking rantso, at ang makasalanang pag-ibig sa pagitan ng isang mataas na prelate, si Padre Ralph de Bricassart, at ang parokyano na si Maggie, ang pinakabata sa sambahayan ng Cleary. Ang pag-akyat sa ecclesiastical hierarchy ni Padre Ralph ay nagpapalayo sa dalawang magkasintahan, sa kanilang relasyon ay isinilang ang isang anak na yayakap din sa Simbahan kapag siya ay lumaki.

Mga Genre: Drama