Magtatanong Gaano mo kakilala ang Death Note?

Gaano mo kakilala ang Death Note?
Alam mo ba ang lahat tungkol sa Death Note? Subukan ang iyong sarili sa pagsusulit na ito!